Flere och sunnere menigheterHar gått och funderat på en sak under veckan, vad för slags svensk litteratur om församlingsplantering finns det egentligen? Jag har en del böcker översatta till svenska, men inte en enda som är skriven ur ett svenskt kontext. Den enda som kommer i närheten är en norsk bok Flere og sunnere menigheter. Alltid något, kan man tycka.
Antingen så reflekterar denna brist i min boksamling något om mig själv, det vill säga att jag inte brytt mig om att söka sådan information utan bara letat mig utanför Sverige för inspiration. Eller så reflekterar det möjligtvis något av följande:

a) De som har erfarenhet av församlingsplantering i Sverige är upptagna med att göra jobbet istället för att skriva om sina erfarenheter (vilket i och för sig är något positivt, men lite tråkigt för oss andra som gärna skulle vilja ta del av deras berättelser).
b) Vi saknar goda exempel och erfarenheter i vårt land som är värda att skriva om (detta tror jag är det minst sannolika)
c) Temat efterfrågas inte bland våra bokförlag (kanske, men det efterfrågas tillräckligt mycket att vissa böcker översätts till svenska från andra språk… men kanske ligger det något i detta?)
d) Böcker från Sverige  prioriteras inte bland bokförlagen för att man inte tror att det finns en marknad (om något ska publiceras i detta ämne väljer man hellre välkända internationella namn)

Ja, jag vet inte. Det enda jag vet är att jag inte hittat någon svensk litteratur när jag letat under veckan. Men jag kanske har fel eller inte letat på rätt ställen eller använt rätt söktermer. Rätta mig gärna om jag har fel.

Tips, någon?

Advertisements