Jag har funderat vidare om detta med ungdomars massflykt från svenska församlingar och kyrkor under de senaste årtiondena (förra posten hittar du här) efter intervjun med Carl-Henric Jaktlund i fredagens Dagen. Saken är den att det är faktiskt denna fråga som först ledde mig till att forska och skriva om den globala emerging church konversationen – jag började arbeta som ungdomspastor 2002 och ganska så snart så observerade jag ett stort gapande hål i många församlingar som jag kom i kontakt med (inklusive församlingen jag jobbade i). Vart fanns alla 20-35 åringar?! En församling (inklusive min egen) kunde ha ett stort och levande barn- och ungdomsarbete, men i stort sett inga personer som var 20+. Att ungdomar flyttar för att plugga på annan ort förklarar en del, men det kunde inte ge svar på alla frågor jag hade.

Jag vet inte om detta tas upp i boken, men enligt min mening finns det ett fundamentalt feltänk i hur vi ofta arbetar med ungdomar i våra församlingar, ett feltänk som jag tror bland annat har sina rötter i ungdomsarbetets “barndom”. Under efterkrigstidens 1950-tal fick vi i Sverige något som vi idag kallar “fritid” – dvs tid utanför arbete och skola och uppgifter i hemmet som vi människor helt plötsligt hade möjlighet att fylla med helt andra saker. Frikyrkorna såg både en möjlighet och ett ansvar att förse barn och ungdomar med goda och sunda fritidssysselsättningar, inte minst att anordna verksamheter i kyrkan så att ungdomarna kunde hållas borta från “världen” (det är därför det oftast är standard att t ex ha ungdomssamlingar på fredag eller lördagkvällar). En mängd olika verksamheter och organisationer startades i denna veva och mycket av grunden eller mallen för hur vi fortsättningsvis skulle göra ungdomsverksamhet lades under denna tid.

Vi i våra kyrkor och församlingar har i mångt och mycket målat in oss i ett hörn när det gäller ungdomsverksamhet….

…Vi har “outsourcat” ansvaret över ungdomarna till anställda och/eller ideella personer i församlingen, ett ansvar som i grunden borde ligga i hemmet (precis som vi har förlagt ansvaret för barnuppfostran till skolan och barnomsorgen…)
…Mycket handlar om att attrahera ungdomar till oss och ungdomsverksamheten risker att bli väldigt mycket underhållning och entertainment – vi gör allt för att hålla dem kvar innanför kyrkväggarna. Risken är att vi bara fostrar goda konsumenter istället för goda lärjungar.
…Det finns ett inarbetat “vi och dom” tänkande i sättet vi bedriver ungdomsverksamhet – tonåringarna ska hållas borta från världens frestelser istället för att ges hållbart stöd för att sändas ut i världen för att leva ut Guds rike och följa Jesus bland kompisar, i skolan osv…

För mig gick det upp ett ljus när jag som ungdomspastor funderade på idén att starta en basketklubb som en del av församlingens ungdomsarbete – det fanns nämligen flera av ungdomarna som spelade basket. Dessa ungdomar skulle ju sen kunna ta med sina kompisar… ja, ni kanske känner igen tankesättet? Jag insåg ganska snart att jag tänkte åt helt fel håll – min uppgift som ungdomspastor var ju att sända ut dessa ungdomar att spela basket i andra klubbar i samhället och finnas med som stöd och uppmuntran för dem. Ja, detta är ju bara ett exempel, men jag ger det för att illustrera min poäng – ett av de fundamentala problemen är att mycket bygger på att attrahera, underhålla och hålla kvar – istället för att sända ut, stödja och utrusta. Vi gör ungdomarna till passiva konsumenter, vi ger dem underhållning och känslomässiga kickar istället för att uppmuntra dem till att ta ansvar och känna ägarskap över deras egen tro och vandring med Jesus.

Vi missar den enormt stora potential som finns bland ungdomarna i våra församlingar – för hos många av dem finns en brinnande längtan att få betyda något, att få göra något som är gott, att få ge ut, ett slags intuitivt entreprenörskap som skulle bli oerhört fruktbärande med rätt slags stöd, uppmuntran och mentorskap. Det finns en glöd och en aktivism hos många ungdomar som går helt förlorad när vi kväver den med underhållning och konsumtion.

Ja, detta är bara några tankar jag har om ett komplicerat ämne…

Advertisements