Ok, hur ska jag sammanfatta de två senaste dagarna i Japan? Nya vänner, god mat och många intryck kanske? Riktigt bra dagar har det i alla fall varit.

Fredag förmiddag spenderades på JBUs kontor. Träffade bland annat generalsekreteraren Tanno och ordförande Ono och pratade om situationen för kristna i Japan och om Japansk kultur. På många sätt står vi inför liknande utmaningar även om länderna självklart skiljer sig åt på många sätt också. Japan är ett åldrande land, det föds helt enkelt för lite barn och inom en inte allt för snar framtid kommer befolkningen minska dramatiskt (tror det var nära på hälften, men jag är inte säker). Unga människor satsar istället på hög materiell standard och karriär (vilket de i och för sig gjort under väldigt lång tid, skillnaden är att kvinnorna jobbar allt mer de med). Församlingarna i JBU är också åldrande – 50% är över 60 år (större delen av den andra hälften är runt 40-60 år, vad jag mins). Precis som i Sverige har de svårt att nå unga människor. I alla fall så beundrar jag Tanno och Onos ärlighet och vi fick ett riktigt bra samtal. Precis som i Sverige står man inför en stor utmaning att tänka nytt och bryta ny mark!

Vi fick sen undervisning om Shinto och Yasukunitemplet, väldigt intressant. Läraren var sen vår guide när vi besökte templet

under eftermiddagen. Yasukuni är inte en helt oproblematisk fråga i Japan, som är en sekulär stat. I templet hedras de soldater som dött för kejsaren från 1800-talets mitt och framåt, enligt Shintotron så har de blivit upphöjda till gudar. Även om Japan inte har en officiell religion så besöker ändå personer i regeringen och andra politiker templet och det sänder blandade signaler. Man ifrågasätter även det riktiga med att hedra soldaterna på detta sätt – även de som t ex dömdes under Nurnbergrättegången efter Andra Världskriget har sina namn skriva i templet och anses vara gudar, samt de soldater som begick grymheter i exempelvis Korea och andra länder i Asien. Ja, i alla fall, det är en ganska så komplicerad fråga…

Fredag kväll besökte vi Mr Sato som blev kristen för en tid sen och döptes i december. Mr Sato, som är judoinstruktör, kan manlugnt säga är  helt på för Jesus. Första gången jag firat gudstjänst i en dojo och frågan är om jag inte hittat ett exempel på en emerging church i Tokyo? I alla fall, en skön upplevelse. Vi fick sova i dojon den natten… hårt golv, men ändå. Och sushi till frukost.

Lördag blev shopping och sightseeing i Asakusa (bilden högst upp). Inte helt fel det heller… Vacker plats, fullt med folk. Och god mat.

Måste förbereda inför predikan i morgon, får skriva mer sen.

Advertisements