Archives for posts with tag: Neo-monasticism

För tio år sen startade en rörelse i Chichester, södra England. En grupp unga människor tog sig an utmaningen att be nonstop 24 timmer per dygn under en hel månad. En galen tanke, men snabbt fylldes rummet av kreativa sätt att be på, bönesvar började rapporteras in och Gud vidrörde människors liv på ett fantastiskt sätt. Och inte nog med att man bestämde sig för att fortsätta be när månaden var slut, det hela spred sig och inom kort hade en global bönerörelse sett dagens ljus. Allt genom ett galet experiment av en grupp unga kristna som själva tyckte att de var rätt usla på att be.

De flesta som antingen har hört om 24-7 bön eller själva haft erfarenhet av ett 24-7 bönerum tänker just på detta – bön. Men det som egentligen driver 24-7 bönerörelsen är mer än att bara sitta på sin kammare och be – visionen är att förändra världen. Visionen är mission. Genom 24-7 Prayer startas också fler och fler så kallade “Boiler Rooms”. Ett Boiler Room är en kristen gemenskap – ett slags storstadskloster för det 21:a århundradet – som lever med en gemensam bönerytm och söker kreativa former för bön, för liv i gemenskap och att vara goda nyheter för sin omvärld. 24-7 bönerörelsen har också kommit att betyda mycket för delar av emerging church-konversationen och för församlingsplantering i Europa. Jag gillar 24-7 Prayer skarpt! Min erfarenhet av bönerummen har gett mig en breda insikt om vad bön och tillbedjan är och deras vision att grunda Boiler Rooms runt om i Europa och världen känns inte bara fräsch och spännande utan också strategiskt viktig i denna efterkristna del av världen.

Titta gärna på filmen nedan, det är en dokumentär på ca 10 min om hur rörelsen startade. Mycket inspirerande enligt min mening. Enjoy!

Advertisements

Det är kanske för att solen skiner idag som jag känner mig extra optimistisk, men det finns flera saker jag tycker känns spännande just nu i svensk kristenhet. På olika håll och i olika sammanhang, både på gräsrotsnivå och mer “officiellt”, så kommer kristna samman med en längtan efter en mer radikal Jesusefterföljelse och att grunda fler församlingar i vårt land. Här är några exempel…

  • Jag har förmånen att sitta med som representant för Svenska Baptistsamfundet i det ekumeniska Församlingsgrundar-nätverket (FG-nätverket). Med i detta nätverk finns nio av våra svenska samfund och nätverket har sedan ca tio år tillbaka arrangerat (mer eller mindre) årliga pionjärkonferenser som har betytt mycket för att lyfta upp frågor kring församlingsgrundande och mission i Sverige. Det jag slås av är den enhet som finns i gruppen, både i bön och i vision och målmedvetenhet. Det finns en kreativitet och nytänkande som känns mycket fräscht och inspirerande. Även om jag tror att mycket av det som kommer att ske i Sverige när det gäller mission och församlingsgrundande kommer att ske mer eller mindre i marginalen av det etablerade, om man läser kyrkohistoria verkar det inte vara ovanligt att Gud handlar på det sättet, så känns det ändå viktigt – och uppmuntrande – att något också håller på att ske på samfundsnivå och i det mer “etablerade”.
  • Sedan augusti förra året så har ett nätverk vuxit fram i Stockholm med ledare som brinner för att plantera evangeliet på nya och kreativa sätt i Stockholm. Vi är en ganska så spretig skara, men många av oss känner oss hemma i ett organiskt och enkelt sätt att tänka församling. Redan har en ny församlingsgemenskap grundats, mycket tack vare de relationer och kontakter som har skapats genom nätverket – Backyard Church.
  • Samtidigt så gör EFK en storsatsning i Stockholm med målet att grunda 50 nya församlingar på tio år. Du kan läsa mer om detta i tidningen Dagen (här). Stockholm 2020 arrangerar också en konferens om församlingsgrundande i vår (läs mer här). De är också på gång att starta en skola som en del av den här satsningen. Det ska bli spännande att följa deras satsning, all välsignelse till dem!
  • I veckan var jag i Göteborg och bland annat träffade personer i det nystartade nätverket SMOC Network (SMOC står för Simple, Missional, Organic Church). Du kan läsa lite mer om nätverket här och här. Det var gott att träffa dem och jag hoppas och ber att en rörelse av nya församlingar kan växa fram ur detta grästrotsinitiativ!
  • Det sista jag vill nämna är det nätverk av kristna kommuniteter och husförsamlingar som har vuxit fram under de senaste åren. I februari arrangerades Sammankomst 2010 i Göteborg, vad jag vet så blev de 160 plasterna fyllda väldigt fort och ca 14 olika sammanhang representerades under helgen (Update: info om detta nätverk finns också på kommuniteter.se). Även om fokus inte är direkt på församlingsgrundande så finns det mycket att lära och utmanas av här, inte minst i det radikala lärjungaskapet och att leva som kristen gemenskap.

New Monasticism: What it Has to Say to Today's ChurchHämtade ut tre böcker från Posten idag …

Alternative Worship in the Church of England av Paul Roberts

New Monastics: What it has to say to today’s church av Jonathan Wilson-Hartgrove samt

The New Christians: Dispatches from the Emergent frontier av Tony Jones

Så här långt kan jag rekommendera alla tre böcker för den som vill fördjupa sig i tre viktiga strömningar som har format Emerging Church konversationen. Enjoy!

I was planning on achieving quite a lot of things this week but ended up in bed for the most part due to a nasty flu bug. Not nice at all, I must add. Well, I have occasionally been able to browse around the Internet and there’s been quite an interesting and at times heated discussion about emerging church and postmodernity on Stefan Swärd’s blog Allt mellan himmel och jord. (You find the postst here and here and here, all in Swedish though). Stefan is the chair person of InterAct/Evangelical Free church in Sweden and I really appreciate that he, first of all, takes time to get his head around the subject, and secondly, that he does so in a very good and willing-to-understand kind of way, although he doesn’t necessarily agree with everything he reads and hears. He’s also actively working to reach the younger generations in Stockholm with the gospel, being involved in a ministry called Ungdomskyrkan Konnekt. Good stuff!

However, as with many other blog discussions about emerging church it tends to frustrate me in some ways – many who comment have only a vague understanding about the subject and dismisses the whole phenomenon because they read one book critical to the conversation or they’ve seen one or two YouTube-clips about the matter. Another frustrating thing is that people too often tend to forget that emerging church is so much more than a North American phenomenon (I know I’ve written this on a number of occasions and repeat myself, but if we are to do the whole conversation justice we need to keep this in mind). 

Moving on, last weekend we attended Sammankomst 09, a gathering for alternative/house churches and communities inspired by the neo-monastic movement. We didn’t manage to take part in the meetings as much as we initially hoped to do, but it was great being there when we were and I especially appreciate catching up with David Åhlén, who co-hosted the gathering and together with his wife leads a community in Bagarmossen in South Stockholm. Its a small group of Christians which at the moment is made up of four households that live on the same street, with a vision for a common purse-lifestyle, simplicity, hospitality, community, healing and daily prayer. I’m looking forward hearing more about how their communal life develops and what God is doing in their lives and in the neighborhood. The theme of the gathering was helhetssyn (sort of “embracing or seeing the whole”) and for you who understand Swedish have a look at their website where you can read more about what was said and what happened during the weekend.

Lastly, last Sunday there was a gathering of people part of or inspired by the Anabaptist tradition (I wasn’t able to attend the meeting, but as far as I understand quite a few of those who were there were also attending Sammankomst 09). There’s talks about setting up a network in Sweden, inspired by the Anabaptist Network in the UK. Really interesting stuff and Jonas Melin has written a post about this on his blog Barnabasbloggen, which you find here. Enjoy!

God is truly doing some cool stuff around the world. Today me and my wife will attend an informal meeting with a guy called Victor John, who at present is based in Sweden but has been part of initiating a remarkable movement in India with around 3 million people baptized and 80 000 churches planted (house churches, or as they call it “family churches”). Its a spontaneous and organic movement highly focused on discipleship and following Jesus in a very real and practical way. Richard Hultmar has posted some things about this movement on his blog, you find it here (in Swedish), you can also find an online article about him here (also in Swedish). 

One thing that Victor John and people part of this movement stresses is that our traditional view on discipleship is knowledge based – we spend our time as Christians acquiring knowledge about Jesus – instead of being obedience based – actually taking Jesus’ words seriously and doing the stuff. Obeying what Jesus said and did is not an optional extra, it is what being Christian is all about. They also stress that the church should be self-supported and not relying on external funding, and emerging out of the local context. Good stuff!

But there’s more things going on this weekend. Sammankomst 09 starts this evening, which is a gathering for alternative, house church and neo-monastic communities in Sweden. We will be there tomorrow and I’m really looking forward meeting these guys. I believe that God is doing something really exciting on a grass root level here in Sweden and we’re only starting to see some of the signs of all this.

We will most likely start experimenting with some of the thinking that goes on within the neo-monastic movement in the church plant I’m part of. If there’s no building, traditional cell groups or Sunday church services that holds the community together, then what is? What we’re hoping to do is to commit to a number of practices each week that encourages and enables missional living, moves us in a direction of Christ likeness and deepens and strengthens the relationships in the community. More on this will hopefully be posted as our conversation and experimentation moves on.

the-new-friarsI got a new book in the post today, The New Friars by Scott A Bessenecker. I have only had the time to have a glance at it, but I’m really looking forward reading the book. Scot looks at a (although still quite small, but powerful) phenomenon of young people who leave the comforts of middle class life to join movements inspired by the monastic traditions such as the Franciscan, Jesuit and Celtic orders. This “neo-monastic” movement, or the new friars, joins some of the most poorest communities in the world in order to seek justice and mercy.

The neo-monastic movement has come to influence the Emerging Church conversation in some significant ways – you can amongst other things trace parts of its missional agenda to this phenomenon. And it shows that Emerging Church is so much more than candles, arts, savvy alternative forms of worship, theological revision and stuff like that. This inspires me, and if we only can catch some of this in what we’re involved with here in Stockholm that would be, well, pretty amazing.

Tom Sine’s book The New Conspirators has some good stuff about neo-monasticism and Emerging Church, and Shane Claiborne’s (who was in Gothenburg in May speaking at the Baptist Union conference) The Irresistible Revolution: Living as an Ordinary Radical is a given when it comes to these matters.