Archives for category: Books

Under Utmanad (Baptistsamfundets, Svenska Missionskyrkans och Metodistkyrkans gemensamma årskonferens i maj) träffade jag Marcus Hällzon-Polack, publisher på Marcus Förlag. Trevligt att träffa honom, det var ett tag sen sist. I alla fall, till min stora glädje fick jag en bok av honom – Människor som tror av Alexander Hagerius. Hagerius har rest genom Sverige och intervjuat människor om deras tro. Författaren skriver själv följande om boken: “Jag ser den här samlingen av röster och texter som ett avtryck i tiden. Jag ser också framtidens kyrka i berättelserna.”

Boken verkar lovande så här långt. Är ett av mina sommarprojekt och jag återkommer med fler tankar när jag kommit en bit i läsningen.

Advertisements

I dagens Dagen intervjuas Carl-Henric Jaktlund om sin nysläppta bok Jesus gick vidare och kyrkan står kvar. Carl-Henric Jaktlund, som för övrigt är journalist på Dagen, skriver om den stora massflykt av ungdomar från våra kyrkor under det senaste åren och han letar efter systemfel i församlingarna: “Han upptäckter brist på vuxna ledare, otillräckligt stöd för ungdomar som vuxit ur tonårsgrupperna och en alltför onyanserad förkunnelse.” Ett mycket intressant och viktigt ämne, enligt min mening. Bara bokens titel är provocerande och väcker viktiga frågor, ser fram emot att läsa den.

Några godbitar ur intervjun…

Ungdomar som flyr kyrkan finns i hela kristenheten, även om exemplen i Carl-Henrics bok är hämtade ur pingströrelsen. Han citerar statistik som visar att rörelsen i dag skulle ha haft drygt en miljon medlemmar om alla som deltagit i barn- och ungdomsverksamhet skulle ha stannat kvar. Siffran i dag når inte ens upp till tio procent, den aktuella siffran i dag är under 90 000 medlemmar.– Det är därför vi måste våga börja diskutera vad det var som gick snett och hur trenden ska brytas.

Vuxna förebilder behövs, men också en mer nyanserad förkunnelse för tonåringarna. Den får inte vara svart-vit och bara bygga på känslor. Även om det appellerar till tonåringarna just då, behöver förkunnelsen ha fast grund i evangeliet, vara en första byggsten till en vuxen mogen tro.

Det enda jag ställer mig frågande inför hittar jag i slutet av intervjun, Carl-Henrik Jaktlund verkar mena att om det är ont om resurser i församlingen är det bättre att fokusera på bra gudstjänster istället. Jag har inget emot bra gudstjänster (hellre bra än oinspirerade ), men det jag ställer mig frågande inför är detta fokus på gudstjänsten “by default”. Om målet är ungdomar som växer i sin tro som lärjungar och Jesusefterföljare, är verkligen gudstjänsten den bästa platsen att fokusera på (om man nu saknar resurser i församlingen)? Är lösningen att leverera bra gudstjänster som ungdomarna kan konsumera? (Även om jag inte tror att detta är hans poäng så är det så mycket i frikyrkligheten som grundas i detta – anordnar vi bra verksamheter och möten så löser det sig).

Att träna lärjungar behöver inte kosta mycket, vare sig vi är unga eller gamla (och vare sig vi har stora eller små resurser som församlingar). För vad behövs för att växa som kristen? En kärleksfull gemenskap där jag får vara mig själv och får möjlighet att ställa mina frågor, där jag stöttas av andra och får goda förebilder, där jag får kraft, undervisning och stöd att göra det Jesus gjorde, där jag får lära mig ta ansvar för min tro och min vandring med Jesus. Visst kan gudstjänsten spela en roll i detta, men det mesta av denna typ av växt sker ju utanför gudstjänsten och liknande församlingsverksamheter, eller har jag fel? Inget av detta kostar heller särskilt mycket i resurser (man behöver inte ens en officiell verksamhet eller en lokal för att göra detta), men det kostar oss tid och mod och att vi själva tar detta på allvar och vågar vandra före som ledare.

Ja, detta var bara en kort reflektion. Ser som sagt fram emot att läsa boken, vi behöver fler som tar upp dessa saker i svensk kristenhet!

Flere och sunnere menigheterHar gått och funderat på en sak under veckan, vad för slags svensk litteratur om församlingsplantering finns det egentligen? Jag har en del böcker översatta till svenska, men inte en enda som är skriven ur ett svenskt kontext. Den enda som kommer i närheten är en norsk bok Flere og sunnere menigheter. Alltid något, kan man tycka.
Antingen så reflekterar denna brist i min boksamling något om mig själv, det vill säga att jag inte brytt mig om att söka sådan information utan bara letat mig utanför Sverige för inspiration. Eller så reflekterar det möjligtvis något av följande:

a) De som har erfarenhet av församlingsplantering i Sverige är upptagna med att göra jobbet istället för att skriva om sina erfarenheter (vilket i och för sig är något positivt, men lite tråkigt för oss andra som gärna skulle vilja ta del av deras berättelser).
b) Vi saknar goda exempel och erfarenheter i vårt land som är värda att skriva om (detta tror jag är det minst sannolika)
c) Temat efterfrågas inte bland våra bokförlag (kanske, men det efterfrågas tillräckligt mycket att vissa böcker översätts till svenska från andra språk… men kanske ligger det något i detta?)
d) Böcker från Sverige  prioriteras inte bland bokförlagen för att man inte tror att det finns en marknad (om något ska publiceras i detta ämne väljer man hellre välkända internationella namn)

Ja, jag vet inte. Det enda jag vet är att jag inte hittat någon svensk litteratur när jag letat under veckan. Men jag kanske har fel eller inte letat på rätt ställen eller använt rätt söktermer. Rätta mig gärna om jag har fel.

Tips, någon?

Just want to highlight that I’ve added a new blog to the blogroll, its Steve Addison’s blog and he’s writing some good and though provoking stuff about Christian movements, mission, evangelism and that sort of stuff. Steve is from Oz and me and my wife had the privilege to sit down a chat with him over a coffee some years ago when he visited the Pioneering conference in Malmö in the South of Sweden. A good listener and encourager with the ability to ask good questions. Have a look at his blog and see what you think.

Steve also has a new book in the pipeline titled Movements that change the world, coming out soon. You find a sample chapter from the book here. Enjoy!

On his blog he’s kind enough to put together a reading list on Christian movements (you find it here), featuring books from biblical, historical and sociological perspectives, amongst other things.

And here’s a brief quote…

This confirms to me that all our consulting stuff about restructuring and re-imagining and rebadging was sincere but misguided. The basic problem is that we believers do not make disciples among unbelievers. If we do that, we can figure out the rest.

Ouch… “Death by discussion”. Just what I want to read just before I’m off to a roundtable. But the guy he’s quoting is probably right.

The Forgotten Ways features an interview with Mike Frost about the newly published book ReJesus: A wild Messiah for the Missional Church (co-written with Alan Hirsch). I haven’t read the book yet, but it is on my wish-list. Here’s a quote from the interview…

In our first book together, The Shaping of Things to Come, we presented a little maxim that I’ve seen repeated in a variety of places that goes: our christology should lead to our missiology which in turn will lead to our ecclesiology. In other words, the way we understand the gospels and the character of God revealed to us in Jesus will affect our way of thinking about our mission in the world. If we get our christology right, it will lead to a right missiology. If we engage missionally in a godly fashion, issues such as how to ‘do’ church (ecclesiology) will take care of themselves. In Shaping, we argued that a great many church leaders want to start with questions about how to ‘do’ church. We argued strongly that we need to go back to the gospels and let Jesus give rise to our missiology. ‘Doing’ church then kinda falls out the back of a biblical missiology. So it makes sense that our second book together should focus on a missional christology.

I like it. Back to Jesus, back to the gospels. Back to the basics. Interestingly, most of the church planting training and resources I’ve come across seem to start in some other end – ecclesiology, how to form a church planting team, how to raise funding, or whatever. Rarely they start with who Jesus is and what it means to follow him.

the-great-emergenceI just finished reading Phyllis Tickle’s new book The Great Emergence. Its very well written and its amazing how she, in a quite a short book, manages to describe the cultural and religious changes that have been occurring in North American culture for the last two centuries (its written with North America in focus, but many of the shifts have affected the Western world as a whole). Her main thesis is that every five hundred years or so the Church experiences a “great rummage sale”, a time of profound change and reorientation: the Great Reformation in the 1500’s, the Great Schism in the 1000’s, around the 500’s you have the fall of Rome, Gregory the Great and Monasticism, and if you go back yet another five hundred years, well, you have the birth of Christianity. According to Tickle we are due for yet another time of reform and reorientation, the Great Emergence.

Although this grand narrative and big theory raises some questions, it is thought provoking. And what if maybe she’s actually on to something? The world is changing dramatically, and the Church is experiencing some profound shifts. And she is not the first to point out the similarities between the Emerging Church conversation and the Reformation.

Nevertheless, its a great read, if only for her brilliant overview of the cultural changes that have occurred in North America and most of the Western world as a whole: Darwin, Faraday, Freud, Jung, Campbell, the T-ford, the coming of radio and TV, Einstein, Heisenberg’s Uncertainty Principle, Albert Schweitzer’s The Quest for the historical Jesus, Pentecostalism, changes in family life and the nuclear family, women’s liberation, Karl Marx, Alcoholics Anonymous, the drug age of the 60’s and 70’s, New Age, information technology and the World Wide Web… One might think that she’s trying to cover to much ground, but she manages to hold it all together and actually paint a vert clear and compelling picture. The main question during this time of change and upheaval according to Tickle, as with all other great hinge-times, is the question of authority: as the doctrine of sola scriptura becomes more and more problematic, where then may we find the authority for our faith?

Phyllis Tickle has partnered up with Emergent Village, together they are hosting the Great Emergence National Event in Memphis, Tennessee. Starting today, actually.

the-new-friarsI got a new book in the post today, The New Friars by Scott A Bessenecker. I have only had the time to have a glance at it, but I’m really looking forward reading the book. Scot looks at a (although still quite small, but powerful) phenomenon of young people who leave the comforts of middle class life to join movements inspired by the monastic traditions such as the Franciscan, Jesuit and Celtic orders. This “neo-monastic” movement, or the new friars, joins some of the most poorest communities in the world in order to seek justice and mercy.

The neo-monastic movement has come to influence the Emerging Church conversation in some significant ways – you can amongst other things trace parts of its missional agenda to this phenomenon. And it shows that Emerging Church is so much more than candles, arts, savvy alternative forms of worship, theological revision and stuff like that. This inspires me, and if we only can catch some of this in what we’re involved with here in Stockholm that would be, well, pretty amazing.

Tom Sine’s book The New Conspirators has some good stuff about neo-monasticism and Emerging Church, and Shane Claiborne’s (who was in Gothenburg in May speaking at the Baptist Union conference) The Irresistible Revolution: Living as an Ordinary Radical is a given when it comes to these matters.